Par panel.lv

panel.lv

Par Panel.lv

 
 

Panel.lv  ir interneta pētījumu panelis, kas pieder datu piegādes un apstrādes uzņēmumam Norstat Latvija AS (www.norstat.lv).

Dalība Panel.lv ir pilnīgi brīvprātīga un Jūs no tā varat izstāties jebkurā laikā. Kā dalībnieks, Jūs saņemsiet e-pasta vēstules, kurās būs saites aptaujas anketu atvēršanai. Jums ir iespēja izvēlēties, kad vēlaties atbildēt uz jautājumiem. Jums ir arī iespēja piedalīties grupu diskusijās un padziļinātajās intervijās, kur tiek apspriestas dažādas problēmas ar citiem dalībniekiem tiešā veidā vai internetā. Reģistrēšanās Panel.lv notiek tikai ar īpašiem ielūgumiem. Ievērojot pētījumu metodoloģiju, mēs nevaram piedāvāt iespēju reģistrēties Panel.lv bez iepriekšēja uzaicinājuma.