Par mums

Mūsu adrese un kontakti

Norstat Latvija AS

Rīga, Zemitāna 2b

Latvija

+371 67886210

support@panel.lv

Sazinieties ar mums

Ja ir radušās kādas problēmas saistībā ar dalību aptaujās, rakstiet mums uz support@panel.lv.

Pēc iespējas sīkāk aprakstiet radušos situāciju, kā arī pārsūtiet pētījuma interneta saiti, ar kuru radusies problēma.

Ja iespējams, nosūtiet, lūdzu, mums ekrānšāviņu (screenshot) ar radušos problēmu. Tas var palīdzēt ātrāk atklāt tās iemeslu.

Jautājumu sūtīšanai aicinām izmantot e-pasta adresi, ar kuru esat reģistrējies/-usies dalībai mūsu aptaujās, izmantojot citu e-pastu problēmas pieteikšanai, tas apgrūtinās mūsu darbu un prasīs ilgāku laiku situācijas atrisināšanai.

Noteikumi/ Personiskā drošība

Noteikumi

Kas var kļūt par dalībnieku?

Respondenti tiek uzrunāti un pēc piekrišanas kļūst par paneļa dalībnieku tikai telefoniski. Par mūsu paneļa dalībnieku var kļūt jebkura vismaz 15 gadu vecumu sasniegusi persona, kura nestrādā tirgus pētījumu jomā un kura telefoniski tika uzaicināta kļūt par mūsu paneļa dalībnieku.

Dalības izbeigšana

Dalība panel.lv panelī ir brīvprātīga un jebkurš paneļa dalībnieks pēc vēlēšanās var pārtraukt dalību tajā. Katrs dalībnieks var izvēlēties, vai un kad piedalīties aptaujās. Savu dalību panelī var pārtraukt autorizējoties panel.lv sistēmā un jāizvēlas opcija „Izbeigt dalību”.

Personas dati

Norstat ievēro spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz personas datu uzglabāšanu un aizsardzību. Pieeja paneļa dalībnieka personīgai informācijai būs tikai pašam dalībniekam un Norstat darbiniekiem, kuri šo informāciju apstrādā. Mēs uzglabājam tikai to informāciju, kuru Jūs ievadāt reģistrējoties. Norstat neatklāj trešajām personām nekādu informāciju, kas ļautu identificēt paneļa dalībnieka personību.

Jūs vienmēr varat uzzināt, kāda informācija par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī to mainīt vai dzēst.

Visi pētījumi tiek veikti saskaņā ar ICC/ESOMAR Starptautisko Tirgus un Sociālo pētījumu kodeksu un tā norādēm. Papildus informācija ir atrodama www.esomar.org.

Kā darbojas Panel.lv?

Panel.lv dalībnieks saņem panel.lv e-pasta vēstules, kurās ir saites uz aptaujas anketām. Paneļa dalībniekiem nav obligāti jāpiedalās visās aptaujās, uz kurām tiek saņemts uzaicinājums piedalīties. Paneļa dalībnieks vienmēr var izvēlēties, vai vēlas piedalīties konkrētajā aptaujā un atbildēt uz jautājumiem vai nevēlas. Ja dalībnieks nav izrādījis aktivitāti 12 mēnešu periodā, tas ir,12 mēnešu periodā nav piedalījies un aizpildījis nevienu aptauju, tiek uzskatīts, ka dalībnieks nav aktīvs un aicinājumi piedalīties turpmākajā aptaujās netiek sūtīti.

Norstat neuzņemas par pienākumu nosūtīt visiem paneļa dalībniekiem uzaicinājumus piedalīties visās aptaujās. Norstat nevar garantēt dalību noteiktā aptauju skaitā kalendārā gadā. Pietiekamu atbilžu skaitu vienas aptaujas ietvaros gadījumā, Norstat var noteikt ierobežojumu nepieņemt turpmākās atbildes šīs aptaujas ietvaros.

Iegūto datu statistisko analīžu veikšanai paneļa dalībnieks piekrīt sniegtās informācijas apstrādāšanai. Katram dalībniekam ir tiesības uzzināt, kādus datus Norstat par dalībnieku ir reģistrējis. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt nepareizu datu labošanu.

Kā Norstat interneta pētījumu tīkla dalībniekam Jums nav atļauts kopēt vai izplatīt jebkādu informāciju, tekstu, attēlus vai citus materiālus, kurus Jūs saņemiet kopā ar panel.lv/Norstat sūtītajiem pētījumiem.

Datu drošība

Norstat un panel.lv ir stingras prasības pret datu drošību, un tas ievēro spēkā esošo likumdošanu, kas attiecas uz personas datu glabāšanu. Norstat strādā saskaņā ar starptautiski atzītām ētiskajām vadlīnijām, kas ir piemērotas tirgus pētījumu un viedokļu aptaujām un kuras ir noteikusi ESOMAR organizācija (European Society of Opinion and Market Research www.esomar.org).

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu procedūrām saistībā ar personas datu aizsardzību, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu support@panel.lv.

Atlīdzība

Piedaloties aptaujās, dalībnieki krāj punktus, kuru skaitu var pārbaudīt autorizējoties dalībnieka profilā. Ja dalībnieks ir nopelnījis vairāk kā 140 punktus, viņš var savā profilā izvēlēties vienu no iespējām, kādā veidā saņemt atlīdzību. Lai saņemtu atlīdzību, Jums kā dalībniekam ir jāakceptē sev vēlamais saņemšanas veids.

Saistību atruna

Saturs

Autors nenesatbildību par sniegtās informācijas tēmu, pareizību, pabeigtību vai kvalitāti. Tādējādi sūdzības par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies izmantojot jebkuru sniegto informāciju, tai skaitā, jebkuru informāciju, kas ir nepabeigta vai nepareiza, tiks noraidītas.

Visi izteiktie piedāvājumi ir bez jebkādām saistībām un pienākumiem. Atsevišķas sadaļas vai pat visas publikācijas, ieskaitot visus piedāvājumus un sniegto informāciju var tikt papildinātas, mainītas vai arī daļēji vai pilnībā dzēstas no autora puses bez atsevišķiem iepriekšējiem paziņojumiem.

Atsauces un saites

Autors nav atbildīgs par saturu, kas tiek attēlots interneta vietnēs, uz kurām lietotājs tiek novirzīts no tā mājas lapas, ja vien tam nav iepriekšēju zināšanu par nelegālu saturu šajās vietnēs un tas spētu novērst šo vietņu apmeklēšanu no tā mājas lapas apmeklētāju puses. Jebkuru zaudējumu gadījumā, kas rodas no šajās vietnēs izvietotās informācijas, pie atbildības saucami šo vietņu autori, nevis tie, kas novirza uz šo vietni.

Autortiesības

Autors publikācijām nav paredzējis izmantot nevienu ar autortiesībām aizsargātu materiālu, bet, ja gadījumā tas nebūs iespējams, autors ir paredzējis norādīt uz attiecīgā materiāla autortiesībām. Jebkurš materiāls, ko radījis autors ir aizsargāts ar autortiesībām. Jebkura tālāka attēlu, grafiku, skaņas vai teksta objektu tālāka izmantošana bez autora piekrišanas ir aizliegta.

Privātuma politika

Gadījumā, ja tiek lūgti fizisku vai juridisku personu dati (e-pasta adreses, vārds, dzīves vietas / juridiskā adreses), tie tiek sniegti pēc brīvprātības principa. Ir pieļaujama jebkuru piedāvāto pakalpojumu izmantošana un apmaksa, un, ja vien tas ir pieņemami un tehniski iespējams, bez jebkādu personas datu vai aiz speciāla segvārda vai kā citādi īpaši anonimizētu datu nodošanas. Publicēto pasta adrešu, tālruņa numuru vai faksa numuru un e-pasta adrešu izmantošana mārketinga nolūkiem ir aizliegta. Pret personām, kuras pārkāpj šo noteikumu un sūta nevēlamas mēstules, tiks piemērotas atbilstošas sankcijas.

Šīs atrunas juridiskais spēks

Šī atruna tiek uzskatīta par tās interneta publikācijas sastāvdaļu, no kuras tā novirzīta uz šo sadaļu. Ja šī paziņojuma atsevišķas sadaļas vai atsevišķi noteikumi nav juridiski korekti vai tiem nav juridiska spēka, tas neietekmē citu atsevišķo sadaļu saturu un to juridiskais spēks paliek nemainīgs.