Par tirgus izpēti

About market research

Kāda vērtība ir Jūsu viedoklim?

 
 

Komerciālā tirgus izpētē, uzņēmums vēlas pārbaudīt kā jaunais produkts, ideja, koncepts vai reklāmas materiāls (piemēram, reklāmas televīzijā vai vides reklāmas) tiek pieņemts un novērtēts noteiktā mērķa grupā.  

Nākamais uzdevums ir konkrētos tirgus segmentos atpazīt agrīnos attīstības virzienus, kas atklājas dalībnieku viedokļos, vēlmēs un attieksmēs. Uzņēmumi šo informāciju izmanto, lai mēģinātu noteikt riskus un iespējas uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

Uzņēmumi, kuri pasūta mums pētījumus, saņem prasīto informāciju salīdzinoši īsā laika periodā, pateicoties Jūsu dalībai mūsu pētījumos. Jūsu viedokļi veido pamatu lēmumiem par jauniem produktiem un stratēģijām, kuras Jūs paši varēsiet redzēt nākotnē.