Dalības noteikumi!

Dalības noteikumi

 
 

1. Reģistrācija

Katrs biedrs var reģistrēties tikai vienu reizi. Mēs pārbaudām informācijas pareizību un precizitāti. Mēs paturam tiesības nekavējoties izslēgt no paneļa biedrus, kuri, balstoties uz viņu sniegto un reģistrēto informāciju, var tik skaidri indentificēti kā dublikāti vai kuri ir snieguši nepareizu informāciju.

2. Biedra statuss

Dalība Panel.lv notiek tikai uz ielūguma pamata. Ielūgumus kļūt par paneļa biedriem izsniedzam mēs pēc nejaušības principa atbilstoši tirgus izpētei. Ielūgumi netiek izsniegti pēc pieprasījuma. Par paneļa biedru var kļūt jebkurš Eiropas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 14 (atsevišķās valstīs 15) gadu vecumu un kuram ir piekļuve internetam. Dalība ir bez maksas and tā nav ar saistībāb, to var pārtraukt jebkurā brīdī. Brīdī, kad tiek pārtraukta dalība panelī, jebkura personīgā informācija par attiecīgo biedru tiek uzreiz dzēsta, ja vien biedrs neatceļ dalības pārtraukšanu. Biedri, kuri deviņu sekojošu mēnešu laikā nebūs autorizējušies paneļa mājas lapā un / vai nav papildinājuši savu lietotāja profilu ar aktuālāko informāciju un kuri nebūs reaģējuši uz vismaz 4 aptauju ielūgumiem, saņems e-pastu ar lūgumu apliecināt vēlmi turpināt dalību panelī. Ja biedrs trīs mēnešu laikā nesniedz atbildi uz šo apstiprinājuma e-pastu, biedra statuss tiks noteikts kā "Neaktīvs" un visi uzkrātie punkti tiks anulēti.

3. Aptaujas

Uzaicinājumu piedalīties mūsu interneta aptaujās Jūs saņemsiet pa e-pastu. Šajā e-pastā tiks norādīta arī informāciju par atlīdzības (punktu) apjomu, kā arī periodu, kurā varat piedalīties aptaujā. Jums nav ne tiesību, ne pienākuma piedalīties aptaujā. Mēs nosakām, kuri dalībnieki piedalīsies attiecīgajā aptaujā, jo ne visi respondenti parasti atbilst mērķa grupas specifiskiem atlases kritērijiem. Panel.lv dalībnieks apņemās aizpildīt anketas patstāvīgi, godprātīgi un neiespaidojoties no citu viedokļiem. Panel.lv ir tiesības izslēgt respondentu no dalības pētījumos, ja ir aizdomas par nepatiesas informācijas sniegšanu.  
Autortiesības uz visu aptauju saturu ir aizsargātas. Jebkāda attēlu, diagrammu, grafiku, skaņas vai teksta izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās bez autora atļaujas ir aizliegta.

4. Atlīdzība

Piedaloties aptaujās, dalībnieki krāj punktus, kuru skaitu var pārbaudīt dalībnieka profilā. Ja dalībnieks ir nopelnījis vairāk nekā 140 punktus, viņš var savā profilā izvēlēties vienu no iespējām, kādā veidā saņemt atlīdzību. Lai saņemtu atlīdzību, Jums kā dalībniekam ir jāakceptē sev vēlamais saņemšanas veids.

Ja dalībnieks nav bijis aktīvs 12 mēnešus, viņa dalībnieka konts tiek slēgts un kontā esošie punkti dzēsti. Samaksa paliek uzņēmumam 'Norstat'.

Visi punkti, kas saņemti par dalību Panel.lv , jāizmanto 2 gadu laikā no to saņemšanas brīža. Pretējā gadījumā punkti tiks uzskatīti par nederīgiem un tiks izdzēsti no dalībnieka profila.