Par interneta pētījumiem

About online surveys

Par interneta pētījumiem

 
 

Daloties savā viedoklī, vietnē Panel.lv, Jūs veidojat sabiedrības viedokli, kas rezultātā ietekmē un spēj mainīt mūsu nākotni. 

Piedaloties aptaujās Jūs vienmēr esat anonīms. Iegūtie dati tiek sagatavoti un attēloti grafiku veidā vai tabulās. Norstat izmanto programmu, kura fiksē laiku, kas tiek veltīts vienas aptaujas aizpildīšanai, programma spēj identificēt nelietderīgās atbildes, kas tiek sniegtas neiedziļinoties jautājuma būtībā. Ar šīs sistēmas palīdzību ir iespējams izfiltrēt nederīgos datus no derīgajiem. 

Mūsu pētījumi tiek veidoti par visdažādākajām tēmām - sākot ar jaunu produktu novērtēšanu, līdz pat dažādu inovāciju un jaunu konceptu izvērtēšanai. Ļoti liela nozīme ir tam, lai Jūs vienmēr paustu savu viedokli pilnīgi neatkarīgi un godīgi.  Atcerieties, ka šeit nav pareizo vai nepareizo atbilžu - svarīgs ir tikai Jūsu viedoklis! Lūdzu, veltiet pietiekami daudz laika tam, lai rūpīgi iepazītos ar jautājumu, pirms Jūs sniedzat savu atbildi. Mēs nevaram ņemt vērā tādas aptaujas, kuras tiek aizpildītas ļoti īsā laikā, vai kurās tiek sniegtas atbildes, kas ir savstarpēji pretrunīgas.